|

Stroomopwaartse isolatie van overdrukventielen

Overdruk in productieprocessen kan het gevolg zijn van een grote verscheidenheid aan oorzaken, van op hol geslagen reacties en defecte regelaars, tot fouten van de operator en defecte apparatuur. Overdruk kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen schade aan apparatuur en systemen, maar kan ook leiden tot persoonlijk letsel en zelfs het verlies van levens.

Overdrukventielen worden dus algemeen gezien als de primaire veiligheidsoplossing. Soms kan echter over het hoofd worden gezien dat deze kleppen zelf ook bescherming nodig hebben om het beoogde veiligheidsniveau te behouden.

Meestal zijn overdrukventielen veerbelast en zijn ingesteld om te openen met een gespecificeerde druk. Wanneer de druk stijgt tot een onaanvaardbaar niveau, worden ze opengeduwd en komt er druk vrij. Zodra het drukniveau is genormaliseerd, forceert de veer de klep en wordt het proces opnieuw gesloten.

Dus waar moeten de overdrukventielen tegen worden beschermd? De media zelf. De kleppen worden in bijna elke branche gebruikt, dus er is een grote verscheidenheid aan procesmedia waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Zelfs waar de media relatief goedaardig lijken, vormen corrosie en slijtage altijd een risico omdat we te maken hebben met mechanisch bewegende onderdelen. De risico's zijn uiteraard veel groter bij meer corrosieve, kleverige of stroperige media.

De drie belangrijkste problemen die van invloed kunnen zijn op PRV's zijn: een opeenhoping van productmedia in de overdrukventielen, corrosie en lekkage.

Opbouwen

Een opeenhoping van productmedia betekent dat er een risico is op verstopping of vermindering van de opening. Een volledige blokkering is niet het enige gevaar. In veel situaties is de drukopbouw zeer snel, dus de drukontlasting moet plaatsvinden met een zeer hoog debiet met een hoog volume en met hoge snelheid. In dit scenario kan zelfs een kleine vermindering van de vrij stromende opening betekenen dat de klep de druk niet effectief genoeg kan ontlasten, wat leidt tot schade aan de verwerkingsapparatuur.

Corrosie

Corrosie die de PRV aantast, moet worden overwogen in relatie tot specifieke media, vooral waar niet-standaard constructiematerialen voor de overdrukklep nodig kunnen zijn. De corrosie kan ertoe leiden dat de klep in toenemende mate lekt, of kan ervoor zorgen dat deze niet omhoog gaat wanneer dat nodig is, zodat hij de druk niet kan verlichten zoals bedoeld.

Lekkage

Wat lekkage betreft, zijn er twee afzonderlijke problemen. Ten eerste kan een kleine hoeveelheid doorlekkende procesmedia leiden tot een onverwachte opeenhoping van producten aan de downstream-zijde, wat dezelfde risico's met zich meebrengt als voor een upstream-opbouw. Ten tweede zijn er milieuproblemen, afhankelijk van de media die worden verwerkt. Emissievoorschriften worden wereldwijd strenger, dus lekkage kan belangrijke gevolgen hebben, zowel voor het milieu als voor een bedrijf als het niet aan de vereiste limieten voldoet.

Ter bescherming tegen al deze problemen; opbouw, corrosie en lekkage, kan een breekplaat stroomopwaarts van de overdrukklep worden geplaatst.

Bescherming tegen opbouw

Door een breekplaat te gebruiken, is de overdrukklep afgedicht en beschermd tegen contact met de media. De schijven zijn ontworpen om geen openingen of spleten te hebben waar het product zou kunnen hechten of zich zou kunnen ophopen, in tegenstelling tot de typische randen en hoeken in een klepinlaatontwerp. Als er overdruk is, barsten de schijven - zonder fragmentatie - en laat de ontlastklep werken zoals bedoeld. Zodra de druk is afgelaten, sluit de klep het systeem opnieuw af en kunnen de schijven op een geschikt moment worden vervangen. Dit resulteert in een verminderde uitvaltijd in vergelijking met een waar u de kleppen regelmatig moet reinigen en onderhouden, als er geen breekplaten waren om ze te beschermen.

Bescherming tegen corrosie

Niet alleen voorkomt een breekplaat dat de media de binnenkant van de klep aantasten, het betekent ook dat het kosteneffectief is om chemische compatibiliteit te bereiken wanneer speciale constructiematerialen vereist zijn. Door gebruik te maken van een stroomopwaartse breekplaat gemaakt van een resistente legering kan de overdrukklep worden gemaakt van goedkoper materiaal, wat betekent dat de constructiekosten worden verlaagd, zonder enig verlies van betrouwbaarheid door het drukbeveiligingssysteem.

Bescherming tegen lekkage

De breekplaten voorkomen lekkage volledig. Dit betekent dat de overdrukventielen sterk verminderd onderhoud vergen. Bovendien kan dit, wanneer regelmatige drukbeproeving van de klepafstelling nodig is, in situ worden uitgevoerd. De ruimte tussen de inlaat van de klep en de breekplaat kan ter plaatse onder druk worden gezet totdat de overdrukklep opengaat, zodat verwijdering voor het testen van de bank en de resulterende procesonderbreking wordt vermeden. De breekplaat biedt een tegendruktoeslag, zodat deze niet wordt beïnvloed door dergelijke tests.

***

Het gebruik van breekplaten bij de inlaat van overdrukventielen zal het geselecteerde niveau van drukveiligheid verbeteren en de noodzaak voor reiniging, onderhoud en reparatie verminderen. Corrosieproblemen - zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de overdrukklep - en uitvalkosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd, wat leidt tot een betere opbrengst van de productielocatie. Uiteindelijk, door breekplaten toe te voegen aan de inlaat van uw overdrukventiel, zal dit resulteren in hogere procesveiligheid in een faciliteit met lagere eigendomskosten.

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Portuguese Spanish Dutch