|

Explosiebeveiliging hoeft geen alles-of-niets-voorstel te zijn

HET PROBLEEM

In 2013 had een Europese deurfabrikant hulp nodig bij hun explosiebeveiligingssysteem, dat niet langer binnen ATEX-conformiteit viel of werd ondersteund met reserveonderdelen.

Met een productiegebouw van 15 hectare waarin verschillende onbeschermde apparatuur was ondergebracht, waren ze bang dat het moeilijk zou zijn om dit probleem zowel financieel als logistiek op te lossen.

DE OPLOSSING

In juli 2013 bezocht het Fike-team de fabriek van de deurfabrikant en voerde een locatieonderzoek uit gedurende een periode van twee dagen, zei Donal Byrnes, Business Development Manager van Fike Ireland.

"Ik zei tegen hen: 'Wat we zullen doen, is naar een bepaald deel van de fabriek kijken en daaraan werken'", zei Byrnes. "Faciliteiten hoeven niet binnen een jaar van minimaal beschermd naar volledig beschermd te gaan."

Fike ontwikkelde een gefaseerde explosiebeveiligingsstrategie om de hele faciliteit gedurende een bepaald aantal jaren te helpen voldoen aan de voorschriften, die ook hielpen te voldoen aan de zorgen van de lokale AHJ (autoriteit met jurisdictie).

De installatie begon in 2014 en gaf voor het eerst prioriteit aan de installatie van chemische bestrijdings- en isolatieapparatuur (HRD's en SRD's) op glasvezelcontainers. Elk daaropvolgend jaar was gewijd aan de bescherming van het relaiszakhuis van de faciliteit (2015), twee vezelbakken (2016) en vier stofafscheiders (2017).

Fike behandelt nu alle geplande onderhoudsbehoeften van de deurfabrikant en zorgt ervoor dat ze ATEX-compatibel blijven.

Hoewel de financiële en logistieke implicaties van het installeren van uitgebreide explosiebeveiliging in een faciliteit op het eerste gezicht overweldigend lijken, bewijst Fike's Phased Explosion Protection Strategy dat explosiebeveiliging geen alles-of-niets-voorstel hoeft te zijn.

VOORDELEN VAN EEN GEFASEERDE EXPLOSIEBESCHERMINGSSTRATEGIE

Wij hier bij Fike begrijpen de budgettaire en logistieke uitdagingen van het onmiddellijk realiseren van volledige naleving van NFPA 652 en ATEX-normen. Daarom werkt Fike rechtstreeks samen met klanten om een "Phased Explosion Protection Strategy" te ontwikkelen, een plan dat over meerdere maanden of jaren is opgesteld om te werken aan volledige bescherming en naleving van de regelgeving.
De voordelen van een gefaseerde explosiebeveiligingsstrategie zijn onder meer:

GEVAARGEBIEDEN PRIORITEREN

Identificeer en bescherm de meest kritieke gebieden en apparatuur van uw instelling. Het hebben van een plan dat naar volledige bescherming werkt, voldoet vaak aan de vereisten van AHJ en andere voorschriften.

BEGROTING

Met een gefaseerde strategie voor explosiebeveiliging kunt u in de loop van enkele maanden of jaren budgetten opstellen ter voorbereiding op volledige naleving.

LOGISTIEK

Het installeren en in bedrijf stellen van explosieopeningen, explosieonderdrukking en actieve of passieve explosiekleppen vereist een tijdelijke uitschakeling van het systeem. Ons team kan met u samenwerken om deze logistieke zorgen van tevoren te plannen om de bedrijfscontinuïteit te maximaliseren.

Rich Huff

INTERVIEW MET EXPLOSIEBESCHERMING PRODUCT MANAGER RICH HUFF

Waarom wordt een gefaseerde explosiebeveiligingsstrategie vaak gebruikt door Fike-klanten?
Wanneer een cliënt zich voor het eerst bewust wordt van een gevaar voor brandbare stofexplosie, of als het misschien een uitgebreider probleem is dan hij of zij aanvankelijk dacht, kan het overweldigend zijn. Er wordt op dat moment veel geleerd. Fike biedt kant-en-klare oplossingen via onze consultancydiensten, mogelijkheden voor stofgevaaranalyse, testfaciliteiten en uitgebreide passieve en actieve explosiebeveiligingsproducten. En het feit dat deze oplossingen gefaseerd kunnen worden geïmplementeerd, is vaak een troost voor veel van onze klanten.

Is er een gemiddelde tijdsduur dat een gefaseerde strategie voor explosiebescherming wordt geïmplementeerd?
Het hangt echt af van de autoriteit die jurisdictie heeft (AHJ) en hun gemandateerde tijdsbestek. Er kan een tijdsbestek zijn voor NFPA / ATEX-voorschriften of wat de regelgevende instantie ook is dat onze klant probeert te volgen. Enkele van de belemmeringen voor onmiddellijke uitvoering kunnen budgettair of logistiek zijn. Veel klanten moeten deze oplossingen van tevoren plannen om aan hun budget te voldoen en zo veel mogelijk downtime te vermijden. We beginnen dus altijd eerst met de hoogste risico's en werken vanaf daar weer terug.

Hoe zien AHJ's of regelgevende instanties een bedrijf dat werkt aan volledige NFPA / ATEX-compliance?
Het is vaak afhankelijk van de omvang van de bevindingen van een OSHA-inspecteur, AHJ of verzekeringsagent. Als de hele faciliteit onderhoud nodig heeft, zullen ze waarschijnlijk met u samenwerken op een nalevingsdatum, en meestal zullen ze, zolang u aan de oplossing werkt, geen nieuwe boetes geven. Als ze echter terugkomen en de faciliteit niets heeft aangepakt of geen plannen heeft om de citaten van een eerdere audit aan te pakken, kunnen er boetes worden opgelegd, of erger. Daarom bewijst een gefaseerde aanpak voor deze partijen dat uw instelling inderdaad werkt aan volledige naleving.

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Portuguese Spanish Dutch