Disclaimer

 

VOOR ALLE MARKETINGMATERIAAL, DATASHEETS, HANDLEIDINGEN EN TEKENINGEN VAN FIKE GELDT HET VOLGENDE:

Dit document is enkel bedoeld als richtlijn en geldt niet voor alle situaties. Producten van Fike worden onder zeer verschillende en vaak extreme condities gebruikt. Doordat Fike hierover geen controle heeft, kan Fike geen garanties bieden op basis van de inhoud van dit document. FIKE BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. U mag niet handelen op basis van informatie, producten of diensten die hierin worden beschreven voordat u zich een eigen mening hebt gevormd door middel van onderzoek en research naar de geschiktheid van de informatie, producten of diensten voor uw specifieke toepassing en omstandigheden.

 

The content on Fike.com in English (fike.com/legal-notices/disclaimer/) is the governing version.  Translation into any language other than English is for courtesy only.  If there is a conflict between the English version and the translated version, the English version shall prevail in all respects including but not limited to interpretation and enforcement.