Privacybeleid

FIKE'S EXTERNE PRIVACYBELEID

Bedankt voor uw interesse in Fike Corporation, onze organisatie, producten en diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus. Als u een burger of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), dan worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijk kader van de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"). Deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming geeft u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten op gegevensbescherming bij het gebruik van onze website.

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring verwijst "wij", "onze", "ons" naar Fike Corporation, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

"U", "Uw" verwijst naar een websitebezoeker. "Persoonlijke gegevens" verwijst naar alle informatie die u als individu identificeert (direct of indirect). "Website" verwijst naar www.fike.com, forums.fike.com, www.support.fike.com, www.fikejapan.co.jp, www.fike.be, www.fike.it, www.fike.com .tr, www.fike.fr, www.fike.co.uk, www.fike.es, www.fike.de, www.fikesa.com, www.fikees.com, www.fk-5-1-12 .com, www.kellerfire.com, www.gotoitsi.com, www.fpsys.com, www.suppressionsystems.com of www.cartactdev.com evenals alle webpagina's, platforms, interactieve functies, toepassingen, widgets, blogs, sociale netwerken, tabbladen van sociale netwerken of andere aanbiedingen die een link naar dit privacybeleid plaatsen.

Door een website te blijven bezoeken, stemt u (de betrokkene, websitegebruiker, websitebezoeker) in met hoe gegevens worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen transparant zijn met u over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Bovendien willen we dat u weet wat uw rechten zijn met betrekking tot deze persoonsgegevens. Daarom raden we u ten zeerste aan om dit privacybeleid te lezen en contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.

1. Welke informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen we over u en waarom?

Informatie die u ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u op onze websites invoert of aan ons verstrekt voor de verkoop van onze diensten of producten, of voor de aankoop van uw diensten of producten.

Om informatie over onze diensten of producten te verkrijgen, hebben we mogelijk wat informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, bedrijfstitel en contactgegevens, inclusief uw e-mailadres, om u informatie over onze diensten of producten te kunnen sturen.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw naam, achternaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier naar u te kunnen sturen.

Om u onze diensten of producten te kunnen leveren, hebben we mogelijk wat informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, bedrijfstitel en contactgegevens, inclusief uw e-mailadres en fysiek adres voor verzending of om anderszins regelingen te treffen om u de gevraagde diensten of producten te leveren. We kunnen ook uw financiële contactgegevens nodig hebben om u onze diensten of producten te kunnen leveren.

Om bij u diensten of producten te kopen, hebben we mogelijk wat informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, bedrijfstitel en contactgegevens, inclusief uw e-mailadres.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet van al onze diensten profiteren.

Automatische informatie:  Wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De andere technieken die we gebruiken zijn JavaScript en webbakens. Dit zijn standaard internettechnieken samen met cookies om ervoor te zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (Javascripts), deze kan opslaan in kleine, eenvoudige tekstbestanden (cookies) en vervolgens kan verzenden (webbakens).

We verzamelen de volgende informatie:  

 • Plug-ins (apps / tools) geïnstalleerd

Crazy Egg geeft u toegang tot de heatmap van uw website en maakt digitale snapshots die het klikgedrag van uw bezoekers weergeven.

Crazy Egg AVG-verklaring

Google Analytics is een applicatie voor het analyseren van websiteverkeer die real-time statistieken en analyse van gebruikersinteractie met de website biedt.

Google Analytics AVG-verklaring

Google Tag Manager beheert en implementeert marketingtags (codefragmenten of trackingpixels) op Fike.com. Informatie van een Fike.com wordt gedeeld met Google Analytics via Google Tag Manager.

Google Tag Manager AVG-verklaring

Conductor is een applicatie voor het analyseren van websiteverkeer die een service gebruikt om statistieken en kansen op de pagina te evalueren.

Conductor Voorwaarden 

Yoast SEO biedt opties om pagina's voor zoekmachines te optimaliseren, maakt verbinding met sociale sites en deelt gebruikersgegevens met sociale sites. Mogelijk niet relevant voor Fike.com

Yoast AVG-verklaring

 • Marketingtools

SalesForce en Pardot Salesforce is een oplossing voor klantrelatiebeheer, Pardot is de marketingautomatiseringstool van Salesforce waarmee Fike marketing en sales leads en opportuniteiten kan koesteren.

SalesForce-voorwaarden

MailChimp is een webgebaseerde e-mailmarketingservice.

MailChimp AVG-verklaring

Constant Contact biedt tools voor e-mail, sociale media en evenementenmarketing

AVG-verklaring voor constant contact

Internet Protocol (IP) adres; Browsertype en versie; Geolocatie; Klikgedrag. We verzamelen deze informatie voor functionele en analytische doeleinden.

Commerciële cookies:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we cookies op uw apparaat plaatsen of cookies lezen die al op uw apparaat staan, onder voorbehoud van uw toestemming, en indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgedrag vast te leggen. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, in overeenstemming met onze cookieverklaring.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken

 • Functionele cookies helpen ons om u een website te bieden die gebruiksvriendelijk is. Met deze cookies onthouden wij uw browserinstellingen, zodat u onze website optimaal kunt bekijken.
 • Analytische cookies worden gebruikt om de ervaring van onze website te optimaliseren. Het verzamelt informatie over uw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld op welke pagina van onze website u zich bevindt, hoe lang u die pagina bezoekt, etc.
 • Commerciële cookies: klantnaam, e-mailadres, telefoonnummer en klantbericht

Als u niet wilt dat wij deze informatie via cookies verzamelen, kunt u de cookie-instellingen van uw browser aanpassen. Om deze voorkeur ongedaan te maken, moet u uw browsercookies en cache wissen. Om cookies te verwijderen, moet u uw cachegeheugen in de browser wissen. We willen u er echter aan herinneren dat als u geen cookies wilt gebruiken, we helaas niet kunnen garanderen dat onze website naar behoren werkt of u een geweldige gebruikerservaring biedt.

2. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens over u alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist volgens een contract of door de toepasselijke wetgeving. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet uitschrijft.

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt gedurende de minimumperiode die nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. De criteria voor het bepalen van de duur waarvoor we uw persoonlijke gegevens bewaren, zijn de volgende: we bewaren kopieën van uw persoonlijke gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang dit nodig is in verband met de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid , tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist. In het bijzonder kunnen we uw Persoonsgegevens bewaren voor de duur van een periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

3. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Nadat u ons uw gegevens actief of automatisch heeft verstrekt, heeft u het recht om:

 • toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben;
 • rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen;
 • bezwaar tegen verwerking aan te tekenen;
 • gegevens over te dragen (wat betekent dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie in een machinaal leesbaar standaardformaat);
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4. We verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Elektronische Documenten en de California Consumer Protection Act van 2018 (zie punt 10 hieronder) . Verder verkopen we geen persoonlijke informatie van consumenten om de bescherming van uw rechten te waarborgen.

Accounts hebben een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en deze nooit aan derden bekendmaken.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of deze beschermen, neem dan contact met ons op.

5. Waar wordt de website gehost en de gegevens bevinden zich?

De website wordt gehost door WP Engine in Noord-Amerika, de Europese Unie en Azië. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in Noord-Amerika, de Europese Unie en Azië.

6. Delen we informatie met externe dienstverleners?

We delen alle informatie, inclusief klantinformatie die u ons hebt verstrekt, met onze distributeurs, externe bedrijven of individuen wereldwijd om de volgende redenen:

 • Om onze producten te verkopen en / of te verstrekken
 • Om onze diensten te vergemakkelijken;
 • Om de Services namens ons te leveren;
 • Om servicegerelateerde diensten uit te voeren;
 • Of om ons te helpen analyseren hoe onze Services worden gebruikt.

We willen onze servicegebruikers informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

7. Links naar andere websites

Onze service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden we u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Geven we uw gegevens over buiten de EER?

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten overdragen binnen de JP Cornerstone-groep, en aan derden zoals hieronder beschreven, in verband met de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet. Om deze reden kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten voor gegevensbescherming hebben dan die van toepassing zijn in het land waarin u zich bevindt. We dragen uw informatie wereldwijd over aan onze distributeurs, externe bedrijven of individuen om Fike-producten en -diensten te leveren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere entiteiten binnen de Fike Corporation-groep, voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het beheren van onze websites en het leveren van diensten aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan:

 • Wettelijke en regelgevende autoriteiten, op verzoek, of met het oog op het rapporteren van enige daadwerkelijke of vermoede schending van toepasselijke wet- of regelgeving;
 • accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van JP Cornerstone, onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen tot vertrouwelijkheid;
 • externe verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders; rederijen, enz.), waar ook ter wereld gevestigd, onderhevig aan de vereisten die hierboven in deze sectie 8 worden vermeld;
 • elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • elke relevante partij met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of de uitvoering van strafrechtelijke sancties, met inbegrip van bescherming tegen en het voorkomen van bedreigingen van de openbare veiligheid; en
 • elke relevante derde partij overnemende partij (en), in het geval dat we alle of een relevant deel van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

Om de veiligheid van eventuele overdrachten aan de hierboven beschreven partijen te waarborgen, hebben we de volgende maatregelen genomen: Als we een externe verwerker inschakelen om uw Persoonsgegevens te verwerken, is de verwerker onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) alleen de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving; en (iii) We hebben een verplicht gegevensprivacybeleid van Fike Corporation, zoals hierin uiteengezet.

8. Beveiliging

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, daarom streven we ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is 100% echter veilig en betrouwbaar, en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

9. Periodieke updates of wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op alle mogelijke manieren kunnen geven, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van een herziene versie van dit privacybeleid of een andere kennisgeving op de website.

We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op u, aangezien uw voortdurende gebruik van de website betekent dat u ermee instemt om aan dit privacybeleid gebonden te zijn.

Contact details

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of aanvullende informatie nodig heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via privacy.officer@fike.com. Fike Europe BV heeft een Chief Privacy Officer (Data Protection Officer of “DPO”) en is te bereiken op:

Adres:

Fike Europe BVBA
Toekomstlaan 52
2200 Herentals BELGIE
Attn: Fike Legal Dept. / GDPR

10. Californië

Als u een inwoner bent van Californië zoals gedefinieerd in de California Code of Regulations (18 CCR § 17014), hebt u de volgende rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"):

Met ingang van 1 januari 2020 staat de CCPA inwoners van Californië toe om: toegang tot hun persoonlijke informatie in een draagbare en gemakkelijk te gebruiken vorm te vragen; openbaarmaking van de specifieke categorieën van en bronnen voor persoonlijke informatie die het bedrijf over u heeft verzameld; de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van de persoonlijke informatie; de categorieën derde partijen waarmee de informatie is gedeeld; en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen.

U moet uw identiteit verifiëren voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen. Als onderdeel van dit verificatieproces kan een overheidsidentificatie vereist zijn. U kunt een gemachtigde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. Om een gemachtigde agent aan te wijzen om namens u een verzoek in te dienen, moet u een geldige volmacht en het geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de aanvrager overleggen.

U heeft het recht om binnen een periode van 12 maanden twee keer gratis een verzoek in te dienen. We zullen binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren, tenzij we om verlenging vragen. In het geval dat een verlenging van 45 dagen nodig is, zullen we u binnen de eerste periode van 45 dagen op de hoogte stellen van de verlenging.

Zoals gedefinieerd door de “Shine the Light Law” van Californië, kunnen inwoners van Californië jaarlijks kosteloos informatie opvragen en verkrijgen over welke persoonlijke informatie in het voorafgaande kalenderjaar aan derden is bekendgemaakt voor direct marketinggebruik. Fike Corporation verkoopt of deelt uw persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven voor direct marketing.

11. Australië

Gebruikers in Australië kunnen contact met ons opnemen om eventuele problemen te bespreken of u kunt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het Office of the Australian Information Commissioner via www.oaic.gov.au.

Als u zich in Australië bevindt, waar u ons de persoonlijke informatie van derden verstrekt (bijv. Uw werknemers of aannemers), garandeert u dat u de toestemming van deze personen hebt verkregen en / of deze personen op de hoogte hebt gebracht, zoals vereist onder de Privacy Act 1988 (Cth ) dat u hun persoonlijke gegevens aan ons verstrekt en hen een kopie van of een link naar dit privacybeleid hebt verstrekt.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze naleving van deze kennisgeving en de wetten inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen via:

Fike Europe
Toekomstlaan 52
2200 Herentals, België
Attn: Fike Legal Dept. / Chief Privacy Officer
privacy.officer@fike.com

We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en zullen al het mogelijke doen om uw wens om uw rechten zo snel mogelijk uit te oefenen, en in ieder geval binnen de termijnen voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming, te honoreren.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Fike Corporation behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen en de ingangsdatum bijwerken.

 

Bijgewerkt door de juridische afdeling van Fike Corporation - 6 januari 2020

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Dutch