Privacybeleid

EXTERN PRIVACYBELEID VAN FIKE

Bedankt voor uw interesse in Fike Corporation, onze organisatie, producten en diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij vatten de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer ernstig op. Als u onderdaan of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijke kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, hierna: “GDPR”). Dit Privacybeleid inzake gegevensbescherming geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw gegevensbeschermingsrechten bij het gebruik van onze website.

In het kader van dit Privacybeleid verwijst “Wij”, “Onze”, “Ons” naar Fike Corporation, haar dochterondernemingen en haar gelieerde ondernemingen.

“U”, “Uw” verwijst naar een websitebezoeker. “Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie waardoor u (direct of indirect) als individu wordt geïdentificeerd. “Website” verwijst naar www.fike.com, forums.fike.com, www.support.fike.com, www.fikejapan.co.jp, www.fike.be, www.fike.it, www.fike.com.tr, www.fike.fr, www.fike.co.uk, www.fike.es, www.fike.de, www.fikesa.com, www.fikees.com, www.fk-5-1-12.com, www.kellerfire.com, www.gotoitsi.com, www.fpsys.com, www.suppressionsystems.com, of www.cartactdev.com, alsook alle webpagina's, platforms, interactieve functies, toepassingen, widgets, blogs, sociale netwerken, tabbladen van sociale netwerken of andere aanbiedingen die een link naar dit Privacybeleid plaatsen.

Wanneer u een Website blijft bezoeken, stemt u (de betrokkene, de websitegebruiker, de websitebezoeker) in met de wijze waarop gegevens worden verzameld en gebruikt, zoals is beschreven in dit Privacybeleid.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen ten aanzien van u transparant zijn over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, de reden waarom we die verzamelen en wat we ermee doen. Bovendien willen we dat u weet wat uw rechten zijn met betrekking tot deze persoonsgegevens. Daarom raden wij u ten zeerste aan om dit Privacybeleid te lezen en we verzoeken u om bij vragen over dit beleid met ons contact op te nemen.

1. Welke informatie (daaronder begrepen persoonsgegevens) verzamelen we over u en waarom?

Informatie die u ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt voor de verkoop van onze diensten of producten, of voor de aankoop van uw diensten of producten.

Als u informatie wil over onze diensten of producten, hebben we mogelijk enige informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, functietitel en contactgegevens, onder meer uw e-mailadres, om u die informatie te kunnen sturen.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw naam, achternaam en e-mailadres om u onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen toesturen.

Om u onze diensten of producten te kunnen leveren, hebben we mogelijk enige informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, functietitel en contactgegevens, onder meer uw e-mailadres en uw fysieke adres voor verzending of om anderszins regelingen te treffen om u de gevraagde diensten of producten te leveren. Het is ook mogelijk dat we uw financiële contactgegevens nodig hebben om u onze diensten of producten te leveren.

Om diensten of producten van u aan te kopen, hebben we mogelijk enige informatie van u nodig, waaronder uw naam, achternaam, functietitel en contactgegevens, onder meer uw e-mailadres.

U kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u misschien niet van al onze diensten gebruikmaken.

Automatische informatie:  wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen we informatie via cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De andere technieken die we gebruiken, zijn JavaScript en webbakens. Dit zijn standaard internettechnieken samen met cookies om ervoor te zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (Java Scripts), kan opslaan in kleine, eenvoudige tekstbestanden (cookies) en vervolgens kan versturen (webbakens).

We verzamelen de volgende informatie:  

 • Geïnstalleerde plug-ins (apps/tools)

Crazy Egg maakt het mogelijk toegang te krijgen tot de heatmap van uw website en digitale snapshots te nemen die het klikgedrag van uw bezoekers weergeven.

GDPR-beleid van Crazy Egg

Google Analytics is een applicatie voor het analyseren van websiteverkeer die voorziet in real-time statistieken en analyses van de gebruikersinteractie met de website.

GDPR-beleid van Google Analytics

Google Tag Manager beheert en implementeert marketingtags (codefragmenten of trackingpixels) op Fike.com. Informatie van een Fike.com wordt via Google Tag Manager gedeeld met Google Analytics.

GDPR-beleid van Google Tag Manager

Conductor is een applicatie voor de analyse van websiteverkeer die gebruik maakt van een dienst om verkeersstatistieken en -kansen op webpagina's te evalueren.

Voorwaarden van Conductor 

Yoast SEO provides options to optimize pages for search engines, connects to social sites and shares user data with social sites. May not be relevant for Fike.com

GDPR-beleid van Yoast

 • Marketingtools

SalesForce en Pardot Salesforce is een oplossing voor klantenrelatiebeheer en Pardot is de marketingautomatiseringstool van Salesforce waarmee de marketing- en salesdiensten van Fike leads en kansen kunnen bevorderen en ontwikkelen.

Voorwaarden van SalesForce

MailChimp is een webgebaseerde e-mailmarketingdienst.

GDPR-beleid van MailChimp

Constant Contact biedt e-mail-, socialemedia- en eventmarketingtools.

GDPR-beleid van Constant Contact

Internetprotocol (IP)-adres, browsertype en -versie, geolocatie, klikgedrag. Wij verzamelen deze informatie voor functionele en analytische doeleinden.

Commerciële cookies:

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we cookies op uw apparaat plaatsen, of cookies lezen die al op uw apparaat aanwezig zijn, steeds onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming, indien dit is vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten te registreren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met onze cookiemelding.

Voorbeelden van door Ons gebruikte cookies

 • Functionele cookies helpen ons om u een gebruiksvriendelijke website te bieden. Met deze cookies kunnen wij uw browserinstellingen onthouden, zodat u onze website optimaal kunt bekijken.
 • Analytische cookies worden gebruikt om de ervaring van onze website te optimaliseren. Zij verzamelen informatie over uw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld op welke pagina van onze website u zich bevindt, hoelang u die pagina bezoekt enz.
 • Commerciële cookies: klantnaam, e-mailadres, telefoonnummer en klantbericht

Als u niet wil dat wij deze informatie via cookies verzamelen, kan u de cookie-instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen. Om die voorkeur ongedaan te maken, moet u uw browsercookies en cachegeheugen wissen. Om alle cookies te verwijderen moet u uw cachegeheugen in de browser wissen. Wij willen u er echter aan herinneren dat als u geen gebruik wil maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt of u een goede gebruikerservaring biedt.

2. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als dit op grond van een overeenkomst of toepasselijke wetgeving is vereist. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet afmeldt.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt gedurende de minimale periode die nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. De criteria om te bepalen hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren zijn de volgende: wij bewaren kopieën van uw Persoonsgegevens in een vorm die identificatie alleen mogelijk maakt zolang als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode voorschrijft. In het bijzonder kunnen wij uw Persoonsgegevens bewaren voor de duur van gelijk welke periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

3. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zodra u ons uw gegevens actief of automatisch hebt verstrekt, hebt u het recht:

 • om inzage te vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking ervan wordt beperkt;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • op gegevensoverdraagbaarheid (dit wil zeggen dat u kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie in een machineleesbaar standaardformaat);
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen

Wij zetten ons in om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij passen geschikte technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze toe dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de ‘Personal Information Protection and Electronic Documents Act’ (wet op de bescherming van persoonsgegeven en op elektronische documenten) en de ‘California Consumer Protection Act’ (Californische wet op consumentenbescherming) van 2018 (zie artikel 10 hieronder). Verder verkopen wij, om de bescherming van uw rechten te waarborgen, geen persoonsgegevens van klanten.

Accounts hebben een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en mag deze nooit aan derden bekendmaken.

Als u vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of deze beschermen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

5. Waar wordt de website gehost en waar bevinden zich de gegevens?

De website wordt gehost door WP Engine in Noord-Amerika, de Europese Unie en Azië. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in Noord-Amerika, de Europese Unie en Azië.

6. Delen wij gegevens met externe dienstverleners?

Wij delen alle gegevens, met inbegrip van klantengegevens die u aan ons hebt verstrekt, met onze distributeurs, externe bedrijven of individuen wereldwijd om de volgende redenen:

 • om onze Producten te verkopen en/of te leveren;
 • om onze Diensten te vergemakkelijken;
 • om de Diensten namens ons te leveren;
 • om Dienstgerelateerde diensten te verrichten;
 • of om ons te helpen bij het analyseren van de wijze waarop onze Diensten worden gebruikt.

Wij willen de gebruikers van onze Dienst ervan op de hoogte stellen dat die derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zij beschikken over die toegang om de hun toegewezen taken namens ons uit te voeren. Zij mogen de gegevens echter niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken.

7. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar die site geleid. Denk eraan dat die externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van die websites te lezen. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van om het even welke sites of diensten van derden.

Dragen we uw gegevens over buiten de EER?

Vanwege het internationale karakter van onze activiteiten is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten overdragen binnen de JP Cornerstone-groep en aan derden zoals hieronder wordt beschreven, voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet. Daarom is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens overdragen naar andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten inzake gegevensbescherming hebben dan die welke gelden in het land waar u gevestigd bent of woont. We geven uw gegevens door aan onze distributeurs, externe bedrijven of personen wereldwijd om producten en diensten van Fike te leveren.

Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het beheer van onze websites en de levering van diensten aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan andere entiteiten binnen de Fike Corporation-groep bekendmaken. Daarnaast is het mogelijk dat we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • wettelijke en toezichthoudende instanties, op verzoek, of voor het melden van feitelijke of vermeende overtredingen van de toepasselijke wetgeving of voorschriften;
 • accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten en andere externe professionele adviseurs van JP Cornerstone, onder voorbehoud van bindende contractuele verplichtingen tot geheimhouding;
 • derde verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders, rederijen enz.), die gelijk waar ter wereld zijn gevestigd, met inachtneming van de hierboven in dit artikel 8 vermelde vereisten;
 • elke relevante partij, rechtshandhavingsinstantie of gerecht, voor zover dit nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten;
 • elke relevante partij met het oog op de preventie, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, met inbegrip van bescherming tegen en voorkoming van bedreigingen van de openbare veiligheid; en
 • elke/alle relevante derde verkrijger(s), ingeval wij al onze of een relevant deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening).

Om de veiligheid van eventuele overdrachten aan de hierboven beschreven partijen te waarborgen, hebben wij de volgende maatregelen genomen: Indien wij een externe verwerker inschakelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, is de verwerker gebonden aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) de Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies te verwerken; (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen, alsook eventuele aanvullende vereisten op grond van de toepasselijke wetgeving na te leven; en (iii) het bindende gegevensprivacybeleid van Fike Corporation, zoals hierin is uiteengezet, na te leven.

8. Veiligheid

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u ons uw gegevens verstrekt en streven er dan ook naar om gebruik te maken van commercieel aanvaardbare middelen voor de bescherming ervan. Geen enkele methode van overdracht via het internet, of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig en betrouwbaar, en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

9. Periodieke updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die wij op om het even welke wijze kunnen doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een herziene versie van dit Privacybeleid of een andere kennisgeving op de Website.

We raden u aan om dit Privacybeleid vaak door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die gevolgen voor u kunnen hebben, aangezien het feit dat u de Website blijft gebruiken, betekent dat u er blijft mee instemmen dat u aan dit Privacybeleid gebonden bent.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u meer informatie wil over hoe wij uw gegevens gebruiken, gelieve dan contact met ons op te nemen via een e-mail aan privacy.officer@fike.com. Fike Europe BV heeft een Chief Privacy Officer (Data Protection Officer of “DPO”) die kan worden bereikt op:

Adres:

Fike Europe BV
Toekomstlaan 52
2200 Herentals BELGIE
Attn: Fike Legal Dept. / GDPR

10. Californië

Als u inwoner bent van Californië, zoals is gedefinieerd in de ‘California Code of Regulations’ (Californische regelgevingscode) (18 CCR § 17014), hebt u op grond van de ‘California Consumer Privacy Act’ (Californische wet op consumentenbescherming) van 2018 (“CCPA”) de volgende rechten:

Met ingang van 1 januari 2020 staat de CCPA inwoners van Californië toe om te verzoeken om: inzage van hun persoonsgegevens in een draagbare en gemakkelijk te gebruiken vorm; bekendmaking van de specifieke categorieën van, en bronnen voor, persoonsgegevens die het bedrijf over u heeft verzameld; de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens; de categorieën van derden met wie de gegevens werden gedeeld; en, verwijdering van uw persoonsgegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.

Uw identiteit moet worden geverifieerd voordat we aan uw verzoek voldoen. Als onderdeel van dit verificatieproces kan overheidsidentificatie vereist zijn. U kan een gevolmachtigde aanwijzen om namens u een verzoek op grond van de CCPA in te dienen. Om een gevolmachtigde aan te wijzen om namens u een verzoek in te dienen, moet u een geldige volmacht en het geldige door de overheid afgegeven identiteitsbewijs van de verzoeker overleggen.

U hebt het recht om in een periode van 12 maanden twee keer gratis een verzoek in te dienen. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren, tenzij wij om verlenging vragen. Indien een verlenging van 45 dagen nodig is, zullen wij u binnen de oorspronkelijke termijn van 45 dagen op de hoogte stellen van de verlenging.

Zoals in de Californische “Shine the Light Law” is bepaald, kunnen inwoners van Californië jaarlijks gratis informatie opvragen en verkrijgen over welke persoonsgegevens tijdens het voorgaande kalenderjaar voor direct-marketinggebruik aan derden zijn verstrekt. Fike Corporation verkoopt of deelt uw persoonsgegevens niet aan of met andere bedrijven voor direct marketing.

11. Australië

Gebruikers in Australië kunnen contact met ons opnemen om eventuele problemen te bespreken of u kan ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het Office of the Australian Information Commissioner (kantoor van de Australische gegevenscommissaris) via www.oaic.gov.au.

Indien u in Australië bent gevestigd, waar u ons de persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld uw werknemers of contractanten) verstrekt, garandeert u dat u, zoals op grond van de ‘Privacy Act’ (privacywet) 1988 (Cth) is vereist, van die personen de toestemming hebt verkregen over en/of aan die personen kennis hebt gegeven van het feit dat u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt, en dat u hun een kopie van of een link naar dit Privacybeleid hebt verstrekt.

Neem contact met ons op

Als u vragen, bezorgdheden of klachten hebt over onze naleving van dit beleid en de wetten inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wil uitoefenen, raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen:

Fike Corporation
704 SW 10th Street
Blue Springs, Missouri 64015
Attn:  Fike Legal Dept. / Chief Privacy Officer
privacy.officer@fike.com

Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen, en zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming gestelde termijnen in te willigen.

12. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Fike Corporation behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we het bijgewerkte beleid hier plaatsen en de ingangsdatum bijwerken.

 

Bijgewerkt door de juridische dienst van Fike Corporation – 6 januari 2020

The content on Fike.com in English (fike.com/privacy-policy) is the governing version.  Translation into any language other than English is for courtesy only.  If there is a conflict between the English version and the translated version, the English version shall prevail in all respects including but not limited to interpretation and enforcement.