3M™ Novec™ 1230 Brandblusvloeistof

3M™ Novec™ 1230 Brandblusvloeistof

Slim. Veilig. Duurzaam.

3M™ Novec™ 1230 Brandblusvloeistof is een ecologisch duurzame stof die een brand snel blust zonder elektronica of andere waardevolle eigendommen te beschadigen. Een systeem dat gebruik maakt van 3M Novec 1230 vloeistof is de optimale oplossing voor het minimaliseren van downtime en het beschermen van mensen, processen en onvervangbare activa; aangezien het geen residu achterlaat na een ontlading.

3M Novec 1230 vloeistof is een waterloos brandwerend middel dat als gas wordt afgevoerd. Het biedt een niet-schadelijk driedimensionaal brandblussend vermogen, waardoor het het ideale blusmiddel is voor het blussen van zelfs verborgen branden in ruimtes waar elektronica of onvervangbare, bedrijfskritische activa zijn opgeslagen of waar continuïteit van de operaties cruciaal is. Bovendien heeft het een hoge veiligheidsmarge voor de personen binnen deze ruimten om zowel mensen als uitrusting te beschermen.

Het Fike Impulse Klep Voordeel

Naast de voordelen van het gebruik van 3M Novec 1230-vloeistof als blusmiddel biedt dit systeem ook de extra voordelen van Fike's gepatenteerde Impulse Klep-technologie, die is gebaseerd op een klep met breekplaat:

 • Blusmiddel kan onbelemmerd uit de klep stromen
 • Langere pijpleidingen
 • Kleinere buisdiameter
 • Meer ontwerpflexibiliteit
 • Betere betrouwbaarheid

Het voordeel van 3M™ Novec™ 1230 Brandblusvloeistof

 • Hoogste veiligheidsmarge voor personen van alle NFPA 2001-blusmiddelen
 • Wordt opgeslagen als vloeistof, komt vrij als gas, laat geen residu achter
 • Driedimensionale bescherming die kan worden aangepast aan verschillende ruimtes en configuraties
 • Elektrisch niet-geleidend, ideaal voor toepassingen met stroomgevoede circuits en elektronica
 • Verpakt als een vloeistof in drukloze containers, waardoor luchttransport mogelijk is voor snel bijvullen en ter plaatse aanvullen met lagere transportkosten
 • Het laagste aardopwarmingsvermogen van alle chemische blusmiddelen
 • Milieuprofiel ondersteunt duurzaamheid en LEED-initiatieven
 • Biedt de 20-jarige 3M™ Blue SkySM Garantie aan, die systeemeigenaren gemoedsrust en bescherming biedt tegen bepaald wettelijk verbod of beperkingen op basis van de milieu-eigenschappen van het product

Milieuvriendelijk

Met een aardopwarmingsvermogen van minder dan één, heeft Novec 1230-vloeistof een 99,9 procent lager aardopwarmingsvermogen dan enig halogeenkoolstofmiddel dat wordt geaccepteerd voor gebruik in bezette ruimtes. Het wordt ook ondersteund door 3M's 20-jarige Blue Sky SM- garantie om systeemeigenaren te beschermen tegen bepaalde wettelijke verboden of beperkingen.

Novec 1230 blusmiddel biedt brandbeveiliging voor de volgende toepassingen:

Anechoïsche kamers Olie en gas
Datacenters / serverruimten Verfkamers
Laboratoria Stroomopwekking en energieopslag
Opslag van medische dossiers Telecommunicatie
Musea & archieven Transport

 

 

Het systeem is milieuvriendelijk en snelwerkend, bereikt een ontwerpconcentratie voor totale overstromingstoepassingen in 10 seconden of minder en blust branden in het beginstadium.

3M Novec 1230-vloeistof wordt wereldwijd gebruikt in meer dan 50.000 speciale toepassingen voor brandbestrijding, variërend van datacenters tot militaire operaties tot archiefopslagfaciliteiten. Het is een kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief voor Halon 1301-vervanging en fluorkoolwaterstof (HFC).

Fysieke eigenschappen van 3M Novec ™ 1230-vloeistof zijn onder meer:

Axius SC-diagram

* Niet voor specificatiedoeleinden.

Voordelen van 3M ™ Novec ™ 1230 brandwerende vloeistof

Prestatie:

 • Bereikt ontwerpconcentratie in 10 seconden, onderdrukt brand in beginnend stadium
 • Stopt het verbrandingsproces door warmte te absorberen. Als onderdeel van een geavanceerd brandblussysteem blust het snel de brand.
 • Waterloos middel, verdampt onmiddellijk - minimale opruiming
 • Ontworpen om zeer effectief te zijn op brandbare stoffen van klasse A, B en C
 • Wordt in bulk verzonden als een vloeistof, niet onder druk, zonder luchtvrachtbeperkingen of DOT-classificaties
 • Vrijgegeven als gas
 • Vervaardigd in de VS met materialen van wereldwijde oorsprong
 • De continuïteit van de werking kan tijdens het ontladen worden gehandhaafd, waardoor de kosten voor stilstandtijd aanzienlijk worden verlaagd
 • Cilinders kunnen binnen of buiten beschermde kamers worden geplaatst, waardoor ruimtebeperkingen worden verlicht

Veiligheid:

 • Hoogste veiligheidsmarge voor personen van alle NFPA 2001-blusmiddelen
 • Geen tijdelijke vergrendeling vereist
 • Elektrisch niet-geleidend: geschikt voor gebruik met stroomgevoede circuits of elektronische systemen die in noodgevallen niet kunnen worden uitgeschakeld
 • Geen residu na ontlading
 • Niet corrosief: veilig voor elektronica, computers en schijfstations
 • Niet schadelijk voor papieren documenten, museumstukken of andere onvervangbare activa

Duurzaamheid:

 • Novec 1230-vloeistof is een fluoroketon, geen fluorkoolwaterstof (HFC) of hydrochloorfluorkoolstof (HCFC)
 • Milieuvriendelijk met <1 aardopwarmingsvermogen (GWP) en nul ozonafbrekend vermogen (ODP)
 • Halonvervanging, niet onderhevig aan de Halon 1301-uitfasering
 • Comes with a 20-year 3M™ Blue SkySM Warranty against future regulatory restrictions
 • Goedgekeurd onder het US EPA Sustainable New Alternatives Policy (SNAP)
 • Draagt bij aan Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certificering

 

Zie meer over Novec 1230 vloeistof

Normen, vermeldingen en goedkeuringen: