Chemische explosie-isolatie (SRD)

Chemische explosie-isolatie (SRD)

Snelle ontlading, chemische explosie-onderdrukker

Chemische explosie-isolatie wordt bereikt door een snelle ontlading van een chemische explosieonderdrukker om te voorkomen dat de vlam doorgaat naar andere delen van uw processysteem.

Chemische explosie-isolatie wordt bereikt door een snelle ontlading van een chemische explosieonderdrukker om te voorkomen dat de vlam doorgaat naar andere delen van uw processysteem. Een explosiedetector initieert het vrijkomen van blusmiddel wanneer het een ontbrandingsdruk of vlamfront detecteert, waardoor de verspreiding van vlammen en brandende materialen wordt voorkomen.

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English German Portuguese Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Dutch