DFI - Explosie-isolatie d.m.v. een dubbele klep

DFI - Explosie-isolatie d.m.v. een dubbele klep

Een explosie-isolatieklep waarop u kunt vertrouwen

In tegenstelling tot vele andere explosie-isolatiekleppen zult u met de Fike DFI™ geen problemen hebben met betrekking tot installatie en certificering. De Fike DFI klep is een ultrabetrouwbare, compacte passieve explosie-isolatieklep die uitvoerig getest werd tegen explosiedruk en vlammen van een deflagratie.

Momenteel verkrijgbaar in maten tot DN800 (32 inch), Fike DFI™ isoleert de druk en vlam van deflagraties tussen onderling verbonden apparatuur met de volgende belangrijke voordelen: 

Bewezen werking

Experimenten hebben aangetoond dat de norm EN16447 niet de werkelijke condities beschrijft waarom een explosie-isolatieklep opgesteld staat en getest moet worden. Daarom wordt deze norm momenteel – ondermeer op vraag van Fike - herzien. Vele explosie-isolatiekleppen die volgens deze norm zijn gecertificeerd, slagen er mogelijk niet in om deflagraties tussen onderling verbonden procesapparatuur veilig te isoleren. Vooruitziend op deze nakende herzieningen werd de Fike DFI getest volgens de huidige eisen van EN16447 en de toekomstige voorschriften door:

 1. gebruik te maken van een pijleiding aan beide zijden van de klep en daarboven op bijkomende stofinjectoren tussen het testvat en de klep
 2. de klep in geopende positie te houden tot het exacte tijdstip van explosieontsteking in het testvat, waarna de processtroom van richting verandert (omkeert)
 3. het gebruik van explosiepanelen op het testvat in plaats van plastic folie en open ontluchtingspoorten
 4. het gebruik van een werkende ventilator in de pijpleiding waardoor een representatieve turbulente luchtstroom bekomen wordt

Dit alles betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de Fike DFI explosie-isolatieklep getest is onder alle denkbare variabele omstandigheden, waardoor ook uw unieke installatie en procescondities afgedekt zullen zijn. 

Flexibele installatie

Fike DFI vermijdt de noodzaak om bestaande pijpleidingen aan te passen omdat de klep in bijna alle denkbare geometrieën en oriëntaties kan worden geïnstalleerd, en daarenboven:

 • ontworpen is om te presteren in zowel horizontale als verticale leidingen, zelfs dichtbij bochten
 • dichter bij een procesvat kan worden geïnstalleerd dan andere isolatiekleppen omwille van de snelle sluiting en het lage gewicht
 • zeer compact is door het gebruik van twee halve kleppen in plaats van één grote klep
 • verkrijgbaar is in grote maten tot DN800 (32 inch)

Breed toepassingsgebied


De Fike DFI is geschikt voor bijna elke toepassing en is de ideale klep die bescherming biedt in bijna alle industrieën en toepassingen onder reële omstandigheden:

 • hoge gereduceerde explosiedruk tot 1,5 barg
 • ST1-stoffen (suiker, melkpoeder, houtskool, zwavel, zink, enz.)
 • ST2-stoffen (hout, meel, enz.)
 • lichtmetaalstoffen (aluminium)
 • stoffen met een lage minimale ontstekingsenergie (MIE)

Indien u vragen heeft over de Fike DFI, explosie-isolatie in het algemeen, uw huidige explosieklep of testnorm EN16447, of als u klaar bent om uw proces te beschermen met DFI contacteer dan vandaag nog een Fike expert!

 

Stofaccumulatie (DLA) Sensor

Detecteert de natuurlijke ophoping van stof dat zich kan ophopen aan de onderkant van de Fike DFI. Wanneer de sensor wordt geactiveerd, wordt een elektrisch signaal naar de Fike-interfacemodule of uw proces- of apparatuurbesturingssysteem gestuurd om de probleemstatus aan te geven en om onmiddellijke, geautomatiseerde en ordelijke uitschakeling van het proces te verzoeken.

Het gebruik van een stofaccumulatiesensor en de aansluiting op procesuitschakeling is vereist door NFPA 69. Indien dit niet gebeurt, vereist NFPA 69 in plaats daarvan een gedocumenteerde risicobeoordeling en een passend inspectieprotocol en -frequentie, dat aanvaard is door de bevoegde autoriteit.

Luchtpulsreinigingsventiel

 alt =

Zorgt ervoor dat er op voorafbepaalde tijdstippen perslucht wordt geïnjecteerd om stofophoping aan de klepafdichtingen en aan de binnenkant van de klep te voorkomen, wat de werking van de klep zou kunnen beïnvloeden. Het timingcircuit van de Air Pulse Cleaning wordt geregeld door de Fike-interfacemodule of een PLC.

Luchtpulsreiniging zorgt voor de meest betrouwbare werking van de DFI-klep.

Fike-interfacemodule 

Door de Fike-interfacemodule te gebruiken, ervaart u de volgende extra voordelen om de veiligheid te behouden en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen:

 • Real-time statusupdates - Krijg onmiddellijk een visuele indicatie over de toestand van het vergrendelingsmechanisme als er voldoende stof aanwezig is om de werking van de klep te beïnvloeden: klaar om te vergrendelen, vergrendeld of in storing.
 • Automatische systeemuitschakeling - Verbindt op betrouwbare wijze de sensoren van DFI met proces- of apparatuurbesturing, waardoor een noodstop wordt geboden tijdens een explosie en een gecontroleerde uitschakeling tijdens een probleemstatus. Door de eenvoudige aansluiting zijn intrinsieke veiligheidsbarrières niet meer nodig.
 • Bewaakt en beperkt de vorming van stof - Stofaccumulatiesensor maakt gebruik van infrarood om aan te geven wanneer stofophoping een niveau bereikt dat de klep kan beschadigen. Air Pulse Controls zal de klep automatisch en periodiek stofvrij reinigen.