Explosieonderdrukkingssystemen

Hoe chemische isolatie voortplanting voorkomt

Chemische blussystemen zijn slechts zo goed als de snelheid waarmee ze worden geactiveerd om zo de installatie en de aangesloten apparatuur te beveiligen. De chemische blussystemen van Fike activeren in een oogwenk om de initiële explosie te onderdrukken en secundaire explosies te voorkomen.

Waarin onderscheiden de explosieonder-​drukkingssystemen van Fike zich?

De explosieonderdrukkingssystemen van Fike zijn bedoeld voor het detecteren en chemisch onderdrukken van stofexplosierisico's tot en met klasse ST III. Ze worden vooral gebruikt wanneer drukontlasting het personeel zou kunnen blootstellen aan gevaarlijke materialen. Andere voordelen zijn:

icon box afbeelding

Gepatenteerde ontwerpen van containers en spuitkoppen die het debiet tot een minimum beperken, wat leidt tot een nog snellere onderdrukking en minimale drukopbouw

icon box afbeelding

Actuatoren hebben een levensduur van 10 jaar

icon box afbeelding

Eigen testfaciliteiten produceren gegevens voor specifieke toepassingen die helpen bij het ontwerp van het systeem bij een potentieel risico

icon box afbeelding

Gepatenteerde spuitkoppen bieden volledige dekking en verhogen de uitstroomsnelheid van het blusmiddel

icon box afbeelding

Het ontwerp van het besturingscircuit biedt ononderbroken service; zelfs als twee van de draden losraken

PRODUCTEN

De volledige mogelijkheden van Fike's explosieonderdrukkingssystemen zijn in de volgende producten geïntegreerd:

Hoe explosieonderdrukkingssystemen werken

Een typische detectiesequentie van explosies begint wanneer een vonk of andere ontstekingsbron in een installatie tot ontbranding leidt. De resulterende deflagratie groeit exponentieel naarmate meer materiaal brandt. Het drukfront dat aan de deflagratie voorafgaat breidt zich uit en bereikt de drukdetector die is aangesloten op het explosiebeveiligingscontrolepaneel, dat 4000 gegevenspunten per seconde verwerkt.

Het systeem geeft een alarm bij een vooraf ingestelde drukwaarde en activeert de gasgeneratoren op de blus- en isolatiesystemen. Het controlesysteem houdt een geschiedenis bij van het voorval voor toekomstige analyse.

De gasgenerator drijft de zuiger op de isolatiekleppen aan, die de schuif sluit en door mechanische isolatie de voortplaning van de explosie via de leidingen naar aangesloten installaties voorkomt. De generator opent een breekplaat op de HRD-bluscontainer die stikstof gebruikt op een druk van 62 bar om het blusmiddel in de installatie te blazen, waardoor de gehele ruimte wordt gevuld en de voortschrijdende deflagratie wordt geblust.

Bovendien moet de deflagratie worden geïsoleerd om overdracht van de vlam naar aangesloten installaties te voorkomen. Het systeem opent tegelijk een breekplaat op een SRD-isolatiecontainer die stikstof gebruikt op een druk van 34 bar, waardoor blusmiddel in de leidingen wordt geblazen, waardoor een chemische isolatiebarrière de voortplanting van de explosie voorkomt.